Ervaring

Wanneer u een externe adviseur of communicatiemanager inhuurt verwacht u direct toegevoegde waarde vanuit bewezen ervaring. Een greep uit de verzameling onderwerpen waar ik aan heb gewerkt:

Positieve publiciteit
Elke organisatie wil graag positief in het nieuws komen. Roergangers willen graag hun verhaal doen in de media. Dat kan, mits de boodschap goed wordt voorbereid en voldoende nieuwswaarde bevat. Journalisten werken immers onafhankelijk en krijgen elke dag veel informatie aangeboden waarvan een groot deel in de prullenbak verdwijnt. Het ontdekken van de 'pareltjes' in uw bedrijf of organisatie - waarmee we vervolgens samen een nieuwswaardig verhaal bouwen - vergroot de kans dat u wel het nieuws haalt.

Framing
Het politieke of publieke debat beïnvloeden gebeurt met framing. Framing is het vormgeven van de inhoudelijke (vaak politieke) boodschap die tot een specifieke interpretatie van de werkelijkheid leidt. Sommige aspecten van de werkelijkheid worden uitvergroot, andere verkleind. Ik heb veel gewerkt met framing en reframing. Ook buiten de politieke arena is het beïnvloeden van het (publieke) debat aan de orde van de dag.

Crises en issues
Het voorkomen of minimaliseren van reputatieschade als gevolg van een crisis. Vooral crises die niet zijn ontstaan door overmacht. Dat hoeft geen plotselinge gebeurtenis of ramp te zijn. Ook een langslepend issue kan aandacht krijgen van pers en politiek waardoor uw bedrijf of organisatie in een crisis verzeild raakt. Of het nu gaat om een lokale kwestie of een ontluikende crisis in een internationale context, ik help u graag om de situatie aan te pakken met professionele crisiscommunicatie.

Reorganisaties
Ik heb ervaring met grote en kleine reorganisaties. Van het managen van de in- en externe communicatie rond reorganisaties bij grote ondernemingen, tot het stroomlijnen van communicatie-afdelingen en het implementeren van nieuwe werkwijzen. Bijvoorbeeld door het actualiseren van functie-inhoud als onderdeel van het doorvoeren van een functiehuis binnen dit soort afdelingen. Maar ook het begeleiden van de entree van nieuwe bestuurders, directeuren of CEO's.

Beursgangen - Initial Public Offerings (IPO's)
Het managen van mediarelaties rond een beursgang. Zoals het voorbereiden van CEO's en CFO's op hun interviews met de media. Het leiden van persconferenties en het bedenken van concepten voor events op en rond de eerste handelsdag.

Fusies en overnames - Mergers & Acquisitions
Het tijdig en goed informeren van alle belanghebbenden is cruciaal voor het laten slagen van een fusie of overname. Communicatietrajecten richten zich hierbij op een veelheid aan factoren. Bijvoorbeeld de cultuurverschillen van het management en de medewerkers van twee verschillende bedrijven of organisaties. Of weerstand bij aandeelhouders, al dan niet zichtbaar in aandeelhoudersactivisme. Intensieve communicatie voor het creëren van draagvlak voor ingrijpende veranderingen is dan ook onmisbaar bij fusies en overnames.

Contactgegevens CommunicatieRaad