Crisiscommunicatie

Het hoofd is koel, het hart is warm

Crises als gevolg van natuurlijke rampen en situaties van overmacht zijn helaas niet te voorkomen. Een crisis die is veroorzaakt door menselijk handelen echter wel. Deze situaties zorgen doorgaans voor een negatieve houding van het grote publiek ten aanzien van de organisatie die de crisis veroorzaakte. De snelheid waarmee het nieuws zich verspreidt via de reguliere media en de vloed van opinies die dan loskomt op social media versterken deze houding in de publieke opinie. Vaak gevolgd door politieke debatten. Lokaal, regionaal of landelijk. Professionele crisiscommunicatie is onontbeerlijk in dit soort situaties.

Accuratesse, snelheid, empathie
Het niet goed managen van een crisis leidt tot het verlies van vertrouwen in uw organisatie door uw belangrijkste belanghebbenden. Goede en snelle communicatie is cruciaal in een crisissituatie. Het vergt een andere aanpak dan we gewend zijn in onze normale communicatie met media en andere relaties. Accuratesse in het communiceren van de juiste feiten weegt dan zwaar. Vaak zien we dat rationele factoren veel aandacht krijgen in crisiscommunicatie. Maar minstens zo belangrijk is het oprecht tonen van empathie met mensen die geraakt zijn. Het hoofd is koel maar het hart is warm.

Vertrouwen
In de ruim dertig jaar ervaring bij overheidsorganisaties en grote en kleine bedrijven heb ik veel crisissituaties meegemaakt. Vooral bij beursgenoteerde ondernemingen is het voorkomen van het verlies van vertrouwen erg belangrijk. Het weglopen van grote klanten of het instorten van de beurskoers is immers rampzalig. Voor overheidsorganisaties die worden gefinancierd met gemeenschapsgeld geldt dat het vertrouwen van burgers en volksvertegenwoordigers in dit soort organisaties permanent wordt getoetst. Een beurskoers is belangrijk voor een onderneming, de politieke dagkoers voor een bestuurder of bewindspersoon. Het goed inzetten van crisiscommunicatie zorgde voor rust in de organisaties en bedrijven waar ik werkte.

Bel mij graag wanneer u snel ondersteuning nodig hebt bij het managen van een crisissituatie: 0623219558. Ook buiten kantooruren en in het weekend.